160 resultaten
Waarom Capterra gratis is
Bekijk SIS op een nieuwe manier. Het geïntegreerde studenteninformatiesysteem (SIS) van Alma ondersteunt onderwijsgemeenschappen met een toekomstgericht platform dat klaar is om de uitdagingen van vandaag en de kansen van morgen aan te pakken. Alma is indrukwekkend ontworpen en gebruiksvriendelijk, en het biedt de beste SIS in de sector, waaronder: toelatingen, inschrijving en registratie, demografische gegevens van studenten, aanwezigheid, geavanceerde planning, disciplinaire maatregelen, cijfers, rapportage voor de overheid, aangepaste rapportkaarten, portal voor ouders, portal voor studenten, normgebaseerde beoordeling, en nog veel meer. Meer informatie over Alma Eén platform. Honderden functies. Onbegrensd inzicht. De geïntegreerde SIS- en LMS-tools van Alma stimuleren docenten met moderne software-oplossingen. Meer informatie over Alma
Winnaar van de EdTech Cool Tool Award 2020 als oplossing voor het beheer van klaslokalen. Edsby is een modern systeem voor het beheer van klaslokalen voor K-12-districten of regio's. Het maakt gebruik van de nieuwste online en mobiele technologieën om op innovatieve manieren leerkrachten, leerlingen en ouders te verbinden. Edsby omvat functies voor sociaal leren, evaluatie en rapportage, groepssamenwerking, cursusplanning, communicatie met ouders en meer - allemaal speciaal ontworpen om het K-12-onderwijs effectiever te maken in schooldistricten, staten en provincies. Meer informatie over Edsby Edsby is een modern digitaal systeem voor het beheer van klaslokalen dat speciaal is ontworpen voor de unieke behoeften van K-12-schooldistricten of -regio's. Meer informatie over Edsby
Een eenvoudig, flexibel learning management system (LMS). ClassTrack is een intuïtief en krachtig LMS dat het werk vereenvoudigt voor docenten, studenten en beheerders. De geïntegreerde tool helpt je tijd te besparen op administratieve taken en de efficiëntie te verhogen. Meer informatie over Classtrack.com ClassTrack is een intuïtief en krachtig LMS dat het werk vereenvoudigt voor docenten, studenten en beheerders. Meer informatie over Classtrack.com
Software die positief klasgedrag stimuleert door punten toe te kennen voor deelname. Software die positief klasgedrag stimuleert door punten toe te kennen voor deelname.
Bestuurders, help je school tijd te besparen, de resultaten van studenten te verbeteren en de missie te realiseren met gebruiksvriendelijke cijferlijst- en SIS-software van Gradelink. Alom geliefd bij bestuur, leraren en ouders. Cloudgebaseerd en voldoet aan de normen, met geïntegreerde lesplannen. Het genereren van schoolrapporten was nog nooit zo eenvoudig. Schakel op elk moment tussen Engels, Spaans en Chinees. Dit alles ondersteund door een bekroond supportteam. Ga binnen enkele dagen, niet weken, aan de slag. Help de missie van je school te realiseren en de resultaten van studenten te verbeteren met gebruiksvriendelijke cijferlijst- en SIS-software die tijd bespaart.
Schoology seamlessly connects learning management with assessments so that school districts can improve student performance, foster collaboration throughout their community, and personalize learning for every student. Every day millions of students, parents, faculty and administrators from nearly 2,000 K-12 school districts leverage Schoology to advance what is possible in education. Schoology, a PowerSchool company, is the education technology company putting collaboration at the heart of the learning experience.
Webgebaseerd systeem voor het delen van content, realtime feedback, communicatietools, lessenbeheer voor de onderwijssector. Webgebaseerd systeem voor het delen van content, realtime feedback, communicatietools, lessenbeheer voor de onderwijssector.
Een betaalbaar, gebruiksvriendelijk, webgebaseerd cijferlijst- en schoolbeheersysteem met een breed scala aan functionaliteiten voor individuele docenten, scholen en districten. Functionaliteiten omvatten het beheer van studenten, klassen en cijfers, het bijhouden van aanwezigheid en gedrag, het genereren van aangepaste rapporten en uitgebreide functies voor communicatie met studenten en ouders. Individuele webportaalaccounts voor studenten en ouders zijn zonder extra kosten inbegrepen bij bepaalde abonnementen. Webgebaseerd cijferlijst- en schoolbeheersysteem voor individuele docenten, scholen en districten.
Sawyer Tools is krachtige software voor kampbeheer gebouwd door en voor aanbieders van kinderklassen. De elegante, alles-in-één interface omvat aangepast klassenbeheer, online registratie en betalingsverwerking, directe communicatie met ouders en krachtige planningstools voor studenten en werknemers. Sawyer is software voor klassenbeheer gebouwd door en voor aanbieders van kinderactiviteiten voor beheer van planning, online betalingen en meer.
Hero by SchoolMint supports districts, schools and organizations with their behavior initiatives to build a positive climate and culture. Using the digital, automatic tool allows for the sustainability of your established behavior frameworks. Hero takes your discipline policies and ensures that students and staff are aware of the expectations, are held accountable, and are reinforced. Hero by SchoolMint supports districts, schools and organizations with behavior initiatives to build a positive climate and culture.
DyKnow is software voor het beheer van klaslokalen die leraren helpt... apparaten van studenten te controleren, afleidingen de kop in te drukken en studenten aan het werk te houden. Per les gebruiken leerlingen hun apparaat gemiddeld 11 keer voor niet-taakgerelateerde dingen. Je kunt vol vertrouwen les geven, in de wetenschap dat DyKnow ervoor zorgt dat de Chromebooks, pc's en MacBooks van studenten alleen worden gebruikt om te leren. DyKnow is software voor beheer van klaslokalen die je helpt... apparaten te controleren, afleidingen de kop in te drukken en studenten aan het werk te houden.
USATestprep, LLC is een geweldige aanbieder van leerplanmiddelen en testvoorbereiding voor scholieren. Het bedrijf werd in 1998 opgericht door 2 leraren en helpt leraren om jaarlijks meer dan 2 miljoen scholieren voor te bereiden op eindtoetsen en toelatingsexamens. USATestprep levert op standaarden afgestemde inhoud met dagelijkse hulpmiddelen voor het maken van formatieve en samenvattende beoordelingen, voortgangsbewaking en aangepaste inhaaltoetsen. Integreert districtrapportage, beoordelingen, geïndividualiseerd leren en ondersteuning in de klas om de prestaties van leerlingen te verbeteren.
Ben je klaar voor een betere SIS- en ERP-ervaring? Skyward combineert technologie, community en leiderschap om schooldistricten op een hoger niveau te helpen opereren. Ondersteunende technologie omvat een toekomstbestendig Student Information System (leerlingeninformatiesysteem) en een flexibel financieel/HR-bedrijfspakket. Oplossingen voor leerlingen, financiën en HR-beheer voor K-12-schooldistricten.
Connect is een gebruiksvriendelijke oplossing voor huiswerk en leerbeheer met leer- en adaptieve hulpmiddelen om de resultaten van studenten te verbeteren. Connect is een gebruiksvriendelijke oplossing voor huiswerk en leerbeheer met leer- en adaptieve hulpmiddelen om de resultaten van studenten te verbeteren.
Cloudgebaseerde PBIS en gedragsbeheer stroomlijnt het gedragsproces op scholen. Organiseer gedragsgegevens voor verschillende leerkrachten en in de loop van de tijd. Door het vastleggen van vertragingen via één klik worden verstoringen en verloren lestijd geminimaliseerd. Geschiedenis is beschikbaar met één klik wanneer een ouder langskomt of belt. Verdienstepunten en beloningen met één klik versterken het gewenste gedrag. Automatische gevolgen besparen tijd. Meldingen en een portal voor ouders houden hen op de hoogte. Niet-punitieve gevolgen helpen het gedrag te veranderen. Controleer rapporten en analyses. Cloudgebaseerde PBIS en gedragsbeheer stroomlijnen het gedragsproces. Wees georganiseerd, bespaar tijd, informeer ouders, verbeter het gedrag.
Classe365 is een bedrijfsbreed, cloudgebaseerd student information system van de volgende generatie dat voorziet in alles wat je school, hogeschool of universiteit nodig heeft. Classe365 is gecreëerd vanuit de visie om een systeem te bouwen waarmee docenten beter ondersteund, onderling verbonden en geïnformeerd zouden zijn; dat gegevens zou produceren die kunnen worden gebruikt voor het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs en het leven van studenten; en tot slot om te werken aan verbeterde prestaties van de studenten, een grotere flexibiliteit voor het personeel en een grotere geloofwaardigheid voor de instelling. Classe365 is een cloudgebaseerd systeem voor uniform beheer van onderwijsinstellingen en student information system voor scholen, hogescholen en universiteiten.
Oplossing om studenten betrokken te maken en te volgen, met ingebouwde contentbewaking en filtering. Oplossing om studenten betrokken te maken en te volgen, met ingebouwde contentbewaking en filtering.
SCL is one of the finest School Management System in its category with Premium high-end educational and management modules - providing a unique user experience which provides a comprehensive yet simple interface which makes any user feel at ease while using the application across any platform. SCL is one of the finest School Management System in its category with Premium high-end educational and management modules.
Bakpax uses AI to read handwriting and instantly autograde student work. We provide teachers with 1000s of free, standards-aligned, autogradable assignments. We save teachers time grading and gives students instant feedback, which increases their engagement. Students are able to engage either in a full online experience, or with a piece of paper and a phone. Bakpax doesn't rely on the student having a lot of tech. It works for everyone. Cutting-edge AI that reads handwriting and grades assignments. It saves teachers time and gives them deeper insights into performance.
Geïntegreerde, webgebaseerde PK-12 software voor schoolbeheer en communicatie om alle aspecten van het schoolbestuur te beheren en te stroomlijnen. Rapporten, huiswerk, gegevensrapporten, agenda's, roosters, toelatingen en inschrijvingen, formulieren, aanwezigheid, ouderavondplanning, e-mailcommunicatie, cijferlijsten, lesplannen, discipline, gezondheid en nog veel meer. Webgebaseerde K-12 software voor school- en communicatiebeheer om alle aspecten van het schoolbestuur te beheren en te stroomlijnen.
Cloud-gebaseerde PK-12 schooladministratiesoftware-oplossing die wereldwijd wordt vertrouwd door duizenden scholen. Bespaar tijd en geld met eenvoudig te gebruiken software voor aanwezigheid, planning, web-cijferlijsten, rapportkaarten, straffen, online formulieren, facturering, boekhouding, webportalen, mobiele apps, cafetaria, bibliotheken, verpleegkundigen, opnames met online aanvragen en formulieren, ontwikkeling en nog veel meer. Schooladministratie-oplossing. Kenmerken: Cijferlijst, aanwezigheid, planning, rapportkaarten, discipline, facturering en meer.
ClassReach is designed to provide schools with a clean, intuitive, and robust one-stop shop for their school management needs- all at an extremely affordable price. Features include: - beautiful interface (similar to Metro or Google Docs) - coordinated yet unique interfaces for students, guardians, teachers, and administrators - easy to use form and report creation - custom grading parameters - fully integrated financial suite - calendar/announcement features ClassReach is a school management software that allows users to manage assignments, reports, calendars, grades, and more.
Designed specifically to support primary and secondary education, Schoolbox is an all-in-one learning management system (LMS), community portal and engagement platform. Encompassing 21st century pedagogy teaching and learning principles, this software for K-12 schools features a streamlined approach to classroom management, student wellbeing, lesson planning and collaborative learning. Schoolbox is self or cloud-hosted, integrated, flexible and secure. Schoolbox is an integrated, all-in-one learning management system (LMS), community portal, and engagement platform for K-12 schools.
Eerste maand gratis. KidReports is toonaangevende communicatiesoftware voor aanbieders van kinderopvang. Zorg voor gemoedsrust door gedurende de gehele dag in realtime berichten, foto's, video's en dagelijkse rapporten naar ouders te sturen. Beheer je historische gegevens voor een moeiteloze naleving. KidReports is gebruiksvriendelijk en bespaart docenten tijd. Het systeem kan worden aangepast aan jouw rapportage. Onderscheid jouw kinderopvang van de rest. Ontdek waarom ouders zeggen dat ze "niet zonder deze service kunnen leven". App- en webgebaseerd rapportagesysteem voor kinderopvangfaciliteiten. Biedt realtime updates voor ouders, samen met foto's en video.
Tadpoles is een revolutie in de kinderopvang en voorschoolse markt door te helpen bij het stroomlijnen van activiteiten en communicatie met ouders door middel van mobiele technologie. Er wordt samengewerkt met kinderopvangcentra over de hele wereld om mobiele softwareoplossingen te leveren die speciaal zijn ontworpen om de prestaties van studenten en betrokkenheid van ouders te ondersteunen. Tadpoles helpt docenten de communicatie te verbeteren en ouders te betrekken bij het leerproces door dagelijks foto's, video's, voortgangsrapporten en andere belangrijke informatie te delen. Stelt ouders in staat om via mobiele toepassingen verbonden te blijven met wat hun kinderen de hele dag door doen op hun school.
Elke dag deelt een school 50 verschillende updates (berichten, mededelingen, foto's, huiswerk, aanwezigheid en busmeldingen, vergoedingsherinneringen, prestaties en Almanac-updates etc) met ouders met behulp van 50 verschillende mediums (e-mail, sms, afdrukken, dagboek, web, Whatsapp, Facebook etc). School Diary lost dit op door beide ouders en leraren één handig venster te geven op hun smartphone. School Diary maakt gebruik van zowel het push- als pull-mechanisme om communicatie eenvoudig, boeiend en effectief te maken. Meer dan 615 internationale scholen maken gebruik van School Diary in zeven landen.
Travitor has the best Video Learning Platform we have ever seen! With 250+ Top courses included. Travitor brings all your learning together in one place, and make it all instantly searchable and available, wherever you go. When you need to onboard new employees or customers, create learning plans, make live training more productive, make sure everyone is on task, and more. Anyone can easily create courses by adding video, slide, document, quiz, homework and SCORM lessons. Simplify learning at work. Create, assign, and make sure everyone is on task. 250+ top rated courses included.
Designed from decades of insights from educators in afterschool programs, school districts, universities and private instruction, ASAP makes classroom management simpler and easier. Handle registrations, schedules, communications, payments and more from one central web portal. Simplify your workflows, gain control over financials and give your students - as well as your staff - a more manageable experience. ASAP offers educational organizations a trusted online system for both front-office public services and back-office administration.
PowerSchool Learning is a learning management and classroom collaboration solution that empowers teachers with real-time student interaction inside and outside the classroom, bringing in more social and collaborative learning. PowerSchool Learning cloud-based learning management & classroom collaboration solution empowers teachers with content, lessons & more
Dit platform heeft een uitstekende oplossing voor het beheer van klaslokalen gebouwd, zodat jij je leerlingen op een geheel nieuw niveau kunt motiveren. Met LanSchool kun je de controle over technologie in het klaslokaal in eigen hand nemen, zodat je effectiever kunt controleren, samenwerken en communiceren met je leerlingen terwijl je krachtige leerervaringen creëert. LanSchool en LanSchool Air (cloudgebaseerde oplossing) werken beide op meerdere besturingssystemen. Eenvoudig en betrouwbaar klaslokaalbeheer. Werkt met Windows, Chromebooks, Mac, iOS en Android, maar ook met gemengde besturingssysteemomgevingen.
Created for Private K-12 Schools, MySchoolWorx is an incredibly easy to use, 100% cloud-based school management & parent communications app that brings admins, teachers, students & parents together to improve student performance. MySchoolWorx has hundreds of valuable features - Enrollment, Schedules, Attendance, Lesson Plans, Assignments, Grades, Report Cards, Lunch Orders, Tuition Payment, Mobile Communications in iOS and Android & more.Free Set up, Free Training, & Free Live Technical Support. Super easy school management app for Private K-12 schools connects admins, teachers, students & parents to improve student performance.
ProClass provides easy to use and flexible class & event management, online registration, membership management, donor management and fundraising software. ProClass clients include continuing education, dance and gymnastics studios, arts organizations, non profits, business and religious associations, afterschool programs, camps, training facilities, lifelong learning, community health organizations, certification and non credit education providers. Cloud-based classroom management tool that helps with registration, membership management and communications.
MyClassCampus is an All-in-one Mobility driven advance ERP platform to help educational organisations go digital. It's uniquely designed Mobile App brings all the stakeholders of an institute on single platform. It has some very interesting features like Lesson Planning, Exam Scheduler, User directory, Fee & Finance management, Online admission with inquiry CRM, Leave management, QR attendance User remarks Shared calendar, Time Table management, digital library etc etc. Try free demo of MyClassCampus and experience the best of Mobile App and Cloud technology for your educational organisation.
Cloud-based solution for schools that helps teachers and school administrators manage curriculum, assessments, instructions & more. Cloud-based solution for schools that helps teachers and school administrators manage curriculum, assessments, instructions & more.
Electronic lesson plans allows users to access information from anywhere, share plans, create calendars, and integrate plans to website Electronic lesson plans allows users to access information from anywhere, share plans, create calendars, and integrate plans to website
Enrollware delivers best-in-class course registration solutions for training centers, training sites and instructors. Our easy-to-use, web-enabled automation for class management, rosters, card printing, payment processing, and administration solutions allows our clients to grow profits, reduce costs and better serve their customers. Online class registration software with class scheduling, class management, roster management, reports and payment processing.
Classcraft helps educators motivate students by making learning fun. Classcraft combines time-tested pedagogy with a modern approach, harnessing the power of what kids love games and stories to promote strong connections between students and teachers. Educators can use Classcraft to promote students non-cognitive skills, personalize their curriculum, and understand whats working through real-time analytics. Student Engagement, Class Management, Assessment, Communication Classcraft helps educators engage and motivate students by harnessing the power of games and stories + measure engagement in real time.
Bewaak en wijzig de activiteiten van studenten op computers moeiteloos met Vision software voor het beheer van klaslokalen voor Chrome, Windows en Mac. Houd studenten gericht op hun taak door de activiteiten van studenten in realtime te bekijken en de aandacht met één klik te sturen. Met zes miljoen gebruikers wereldwijd helpt Vision leerkrachten het leerproces te verbeteren en studenten veilig te houden. Probeer het gratis: netop.com/edu. Bewaak en wijzig de activiteiten van studenten op computers moeiteloos met Vision software voor het beheer van klaslokalen, zodat je de studenten veilig en op hun taak gericht kunt houden.
NetSupport School maximizes the use of classroom technology by allowing instructors to observe and interact with students computers while continuously evaluating students progress. A unique feature set including quiz and multi-media testing tools, application and internet controls, and audio monitoring. NetSupport School combines support for Windows, Mac, Linux, Android, iOS and Chrome environments to offer a true 'any platform BYOD' classroom. Provides teachers and trainers with the ability to interact effortlessly with their Students.
Streamline your entire student life cycle. Some of the most popular features we offer include Lead/Admissions Management built-in, Connect website contact and application forms to submit directly using our API, Letter/Email Templates, Forms, Email Tracking, SMS, Discussion Boards, Contracts (with Docu-Sign), Zoom Meeting Integration, Moodle Integration, Invoices, Payment Plans, Online Payments, Tax receipts, Transcripts, Custom Reporting and much more! The most affordable, fully featured web based student management system. Starting at $149 per month. Free Trial - www.ampEducator.com
Classroom management tool which enables learning environment through budget maintenance and education enhancement. Classroom management tool which enables learning environment through budget maintenance and education enhancement.
Comprehensive system with grades, communication tools, conference sign-ups, report cards, forums, attendance and electronic assignments Comprehensive system with grades, communication tools, conference sign-ups, report cards, forums, attendance and electronic assignments
Oplossing voor het beheer van klaslokalen die is ontworpen voor studenten en docenten met functies zoals analyse, realtime beoordeling en bibliotheken. Classtime is een oplossing voor leraren die lesgeven in de klas aanvult met onmiddellijke feedback op het begripsniveau van de leerlingen. Maak geweldige vragen, maak iedereen betrokken, zorg voor meer begrip. Oplossing voor het beheer van klaslokalen die is ontworpen voor studenten en docenten met functies zoals analyse, realtime beoordeling en bibliotheken.
With Fedena Classroom Management Module, admin & teacher can streamline the following tasks hassle-free : daily timetable management, student info management corresponding to their course and batch-wise, students can discuss their doubts in their own time and pace and more. With Fedena Classroom Management Module, admin & teacher can streamline the following tasks hassle-free.
Welcome to the learning platform designed for teaching. itslearning is easy to use, saves you time and is packed with great resources. Click less. Teach more. The learning platform designed for teaching.
Free online classroom for students and educators that allows them to create, manage, and share courses. Free online classroom for students and educators that allows them to create, manage, and share courses.
TeacherEase is a Web-based solution that allows teachers to manage all aspects of the standards-based k-12 classroom, which includes, lesson plans, curriculum mapping, grade book, report cards, and parent access. TeacherEase is available to individual teachers, schools, and entire districts. Web-based solution that allows teachers to manage their standards-based k-12 classroom - lesson plans, grade book, report cards, etc.
ExamView is a learning management solution that allows instructors to create assignments, launch classroom assessment questions and collect real-time responses. Learning management solution to create assignments, launch classroom assessment questions and collect real-time responses.
GoPad Secure For Apple Ipad App For Classrooms With Administrator Dashboard provides attendance, child security and communication solution for lower schools, pre-k and camps. Get mobile and cloud access to student's critical information including medical needs and caregiver information. Administrators see current classroom status of each student: in, out, or absent. Logs are kept for easy reporting. Text and email alerts are included for daily use and special blasts. GoPad Secure For Schools is an Ipad App with cloud Administrator Dashboard focusing on child security, attendance and communication.
SchoolBrains is an intuitive, feature rich solution with concierge-level service and ultra-competitive pricing. The first choice for schools serious about making data-driven decisions and slashing budgets. Our unified solution offers one place to quickly and easily view all critical school, personnel, classroom and student data. SchoolBrains difference: Saving schools time, money and eliminating frustration so you can concentrate on what's important, educating your kids and running your schools. A tool for teachers, administrators and parents to improve student performance and decrease time spent on administrative tasks.
ProgressBook is a suite of applications that support student/classroom management and academic achievement for K-12 school districts. Single sign-on ProgressBook Suite serves the entire school community - administrators, teachers, students and parents - with six fully-integrated modules: StudentInformation, GradeBook, ParentAccess, SpecialServices, DataMap, and VirtualClassrooom. K-12 administrative software suite features grade book, SIS, IEPs, parent/student portal, online learning (LMS) and data analysis.
Keeping a classroom full of students with devices on task can be challenging. With Lightspeed Systems Classroom, teachers maintain control and save instructional time, admins maintain essential oversight, and students stay focused on learning. Lightspeed Classroom is a host of powerful classroom management controls all located in a simple UI with automated rostering that keeps class running smoothly on or off campus. Cloud-based platform that empowers schools to manage virtual classrooms via screen monitoring, file sharing & more.
Mythware Classroom Management Software allows the teacher to control and manage the class in optimal conditions while the students learn, collaborate and communicate individually with the teacher or in groups. Teacher is able to supervise the students activities in real time and maintain a good order in class. Mythware Classroom Management Software provides an all across compatibility that works with Windows, Android, iOS, Chrome and Linux Mac OS. Mythware encourages interactive teaching and learning, it improves teaching efficiency and ensures better feedback from students.
FranScape is a scalable digital Franchise Management platform. Conceived by a Franchise brand who wanted to utilise cutting edge automation and digital techniques to transform a network, FranScape has gone on to become a multi award winning technology that is proven to digitally transform the operation of Franchise networks big and small. SaaS franchise management platform designed by franchisors to automate many aspects of network operation.
SchoolFront.com is an online school management system for K-12 schools of any size that can improve the overall operations and internal and external communication. The system is made up of integrated components including a branded school website, school staff interface for school operations, activities, and classroom management, a student information system, a parent relationship management portal, services like email and web-hosting, and more. Web based School Management Program designed to involve all members of the school community in the educational process.
Our AEC software is efficient and flexible for educational centers management. It allows to manage the inscriptions, courses, teachers' schedules and the pedagogical monitoring of students, online inscriptions and student recruitment, among other functions. Also, it allows the client to go beyond having an accurate follow-up of the accounting and to be able to consult the statistics related to the students and inscriptions of their establishment. Leading company in the creation of efficient software solutions for educational centers management. More than 200 institutions in + 70
SmartClass is the largest K-12 module based innovator with over 250+ modules and 250.000 users worldwide for school management. We digitize schools with remarkable speeds and fraction of the cost. SmartClass brings reliability to every corner of the schools with 20+ years of experience. On average, we save schools approximately 33% on operating costs and approximately 50% on administrative costs, and achieve 67% more accurate interactions with parents, while reducing workloads by 50% or more. Cloud-based school administration platform which helps schools with enrollment, assessment, workflow management and documentation.
A classroom management software program that is easy to use and effective. ClassRegistrar is a Server Based comprehensive employee training and tracking program designed to assist organizations that provide recruit and inservice student training. Our software will help you manage curriculums, courses and scheduled classes including initial enrollments, attendance tracking, printing of certificates, management reporting, billing and collections and our New On-Line Registration. Server-based training management software to help you manage curriculums, courses and scheduled classes.
EDaura is a skill-based learning environment with a mobile-first approach. EDaura gives educators and learners a set of tools with powerful analytics and assessment to improve the educational process. The value EDaura offers is by placing the assessment as the core of the learning cycle 1. Chat communication 2. Course & classroom management 3. Content distribution 4. Assessment (formative & summative) 5. HTML5 content authoring 6. Reporting & Analytics *iOS, Android & Web Mobile skill-based learning environment focused on improving learners skills through powerful formative & summative assessment
ClassLink is a leading provider of cloud-based education products that connect educators and students with their classroom, their curriculum and each other in richer, more powerful ways. As leading advocates for open data standards, we offer instant access to apps and files with single sign-on, streamline class rostering, automate account provisioning, and provide actionable analytics. ClassLink empowers 10 million students and staff in over 1,200 school systems. ClassLinks mission is to empower educators to improve learning through innovative systems and services.
OnCourse Lesson Planner is a web-based tool that automates the creation, management, and sharing of lesson plans and makes them available any time from an Internet-connected workstation. Through easy-to-use online templates, teachers can more quickly and easily write, edit, and collaborate on lesson plans. Principals can review and comment on the plans electronically and administrators can generate reports about what's being taught, when, and by whom. A web-based tool that automates the creation, management, and sharing of lesson plans via an ASP.
Limited budget? Smaller organization? Our low-cost LMS package includes Instructional Design / Course Development staff to help design and build your courses, an LMS Administrator to help run your program, Help Desk Support, unlimited training and all system upgrades. The LMS is SCORM, IMS, HIPAA, Title 21 CFR Part 11 and AICC compliant and fully supports all mobile devices. There are too many features to list. Contact us to see if this is a good fit. More than just another Learning Management System. You know it takes more than software to develop successful online learning programs.
Faronics Insight changes the way that technology is viewed in the classroom by turning standard computer labs into collaborative learning environments. Insight is the ultimate classroom technology management solution that empowers instructors with the ability to educate, assist, monitor, and communicate with an entire class from one central computer. Turn standard computer labs into collaborative learning environments. Insight is the ultimate classroom technology management solution
Assessment tool that provides users with adaptive assessments, automated online curriculum prescriptions, and more. Assessment tool that provides users with adaptive assessments, automated online curriculum prescriptions, and more
The Pappaya Education CRM solution provides your enterprise with the ability to connect all the key and integral personas in your organisation together, through a single portal, enabling them to input, inform, exchange and manage the key aspects and intricacies of their educational life. Pappaya Education CRM/ERP is a world class system built specifically for Educational institution hosted part of AWS.
Classroom management tool that enables users to share documents, manage devices, create assessments, and more. Classroom management tool that enables users to share documents, manage devices, create assessments, and more.
Designed by educators, Edvance offers an online Student Information System. Schools can buy the full system or pick modules to complement theirs. SIS: we manage the data so you concentrate on the students. LMS: we make it easy to engage students with our personalized learning tools. Analytics: we help schools, boards/districts improve learning insights. Customizations & Tailoring: we support your unique goals with flexible solutions. Your school is unique. Your software should be also. See how! Designed by educators, we specialize in flexible, integrated, student-centric solutions that fit school budgets and technology goals.
Built by teachers, for teachers, with the single-purpose of making life easier for teachers, SEQTA is an intuitive, all-in-one LMS ecosystem that unites teachers, administrators, students and parents within a single, collaborative ecosystem. SEQTA's comprehensive yet simple software enables schools to manage attendance, student welfare, lesson planning, curriculum mapping, marking, academic reporting, and much more. SEQTA is an intuitive, all-in-one LMS that unites teachers, administrators, students and parents within a collaborative ecosystem.
Senso.cloud is a single software solution built and contained entirely in the Azure cloud. Senso is a true cloud solution, where the clients will connect to Azure cloud services, the management console is accessed through a web browser. Being a true cloud solution means there is, in essence, no server software and no teacher software. It also means cloud services can be 'plugged in' using API's & it can scale up and out automatically when under load. Manage & Monitor any Windows & Chrome devices Cloud-based software for remote monitoring and management, all-in-one software for network, classroom, safeguarding & asset management.
Designed specifically for online / virtual and blended schools, Genius SIS is customized for each client. With a surprisingly simple and elegant interface, it interfaces with Learning Management Systems (LMS) to automate the enrollment and grade reporting processes. Students and guardians use a portal to track academic progress, request new courses, make payments and much more. Genius SIS also handles the admission and registration processes and supports open enrollment. Schedule LiveOnline Demo Web-based student information system for online/virtual and blended schools.
Allows you to schedule appointments online, record visits, enter session notes, check out resources, access records, and quickly run reports. Allows you to schedule appointments online, record visits, enter session notes, access records, and quickly run reports.
De beste digitale oplossing voor studentenbetrokkenheid voor alle leeromgevingen. Verbindt docenten en studenten onmiddelijk met meer dan 16 interactieve en boeiende functies; een volledig begripspakket, Live V&A, peiling, quizzen, enquêtes, aanwezigheid, dashboards, analyse, video en digitale content. Begin met het opbouwen van een uitgebreider engagementprogramma en bespaar geld! Ontdek waarom YouBthere genomineerd werd door de prestigieuze Edison Awards voor innovatie binnen leeromgevingen in 2019! Bekroonde digitale software voor studentenbetrokkenheid voor alle leeromgevingen; klaslokalen, gesynchroniseerde en asynchrone cursussen.
A browser-based school information system specifically for parochial schools priced on a low per pupil annual subscription basis. A browser-based school information system priced on a low per pupil annual subscription basis.
A Web-based utility for small to mid-sized private, public, and charter schools with communication, grade book, reporting, attendance, and lunch program components. Cumulo Learning's mission is to create a true community among all of a school's stakeholders. Cumulo Learning is unique in its pricing structure and it's continuous development model. It can serve as your entire web presence or just a plugin for school and student information management purposes. Web-based utility for public and private schools with communication, gradebook, reporting, attendance, and lunch program components.
Net Control 2 Classroom is a software solution that was specially designed for effective teaching, controlling and monitoring students in networked classrooms. It includes more than 150 different tools and features, including Remote Desktop management, broadcasting teacher screen to others, program and power management, messaging, polling, creation of interactive quizzes and many other features. It supports multiple platforms, simple LAN classrooms and complex VDI environments. Try it now! Effective, powerful and feature-rich classroom management software solution for a very reasonable price.
Windows - Android based Classroom Management System that is a new way to interact between teachers & students using smart devices via a secured user interface.... for more details please visit our web site. Windows -Android based classroom System, a new way to interact between teachers & students using smart devices via a secured interface
Cloud-based solution that enables educational institutions to manage assignments, share documents, collaborate on projects, and more. Cloud-based solution that enables educational institutions to manage assignments, share documents, collaborate on projects, and more.
Enquiry Admissions SIMS Time Table Attendance LMS Transport Question Bank Assignment Quiz Exam & Results Front Office Notice Activity Management Budget Fees SMS Email Commitee Management Library OPAC Placement Scholarship Alumni Events Stores Facility management Recruitment Digital Repository Hostel Sports DMS CSR Entrance Test Accreditation & OBE Student Feedback MOM HR-Payroll Financial Accounting Appraisal Student Diary Mobile App Online Admissions Online Fee payments Online Lectures Conduct Exams Online Students information System Learning Management System
A teacher grading and classroom management program intended for all levels of education. A teacher grading and classroom management program intended for all levels of education.
Windows PC software for keeping grades, organizing curriculum and lesson plans, monitoring attendance and student disciplinary actions. Windows PC software for keeping grades, organizing curriculum and lesson plans, monitoring attendance and student disciplinary actions.
Impero Education Pro combines network management, desktop management, and digital classroom management software into one single consolidated solution. The product also includes a comprehensive suite of e-safety features so that online safety issues can be addressed in real-time, in line with best practice. Impero Education Pro offers a typical (ROI) of just 6-8 months through it's print and power management functions, as well as the savings realised through a consolidated approach. Impero Education Pro combines network management, desktop management, e-safety and digital classroom management into one solution.
Classroom interactivity and management software: a low cost, versatile, non-web application. Classroom interactivity and management software: a low cost, versatile, non-web application.
Provides digital solutions for early childhood ed to create child-focused lesson plans and engage and motivate young learners. Provides digital solutions for early childhood ed to create child-focused lesson plans and engage and motivate young learners.
A classroom management solution with features for course & batch organization, parent & teacher login, student information, and more. A classroom management solution with features for course & batch organization, parent & teacher login, student information, and more.
SoCoWorld is revolutionizing how educators and parents engage - in a meaningful, easy and holistic way. It is an all-in-one platform for preschools, daycares and camps: -Digital diary: capture & share a child's moments in real-time -Manage school/center & classroom -Manage learning: truly digital curriculum/lesson plans, observations, assessments & milestones -Parent engagement: messages, conference, etc We help create super-schools & super-parents through awareness & meaningful engagement SoCoWorld is an all-in-one platform for your Childcare Center & Preschool: school management + learning management + parent engagement
TK-12 platform for all district/school-to-home communications including classroom messaging, urgent alerts, forms, signups, attendance, grades, payments and more. District/schools gain oversight and ensure student privacy and data security are maintained, while saving money and time for teachers and staff. Parents have an easier, consistent way to connect with everyone at school and support their student's learning journey. PreK12 platform for all district/school-to-home communications including urgent alerts, forms, signups, attendance, grades, and more.
Lesson planning software for teachers and schools for Mac and Windows. Lesson planning software for teachers and schools for Mac and Windows.
Electronic language lab solution designed to learn a language using simple, intuitive exercises with ample exposure to the language Electronic language lab solution designed to learn a language using simple, intuitive exercises with ample exposure to the language
Series25 helps your company complete administrative operations (from ticket sales to scheduling events) in a more simple way. Series25 helps your company complete administrative operations (from ticket sales to scheduling events) in a more simple way.
Thinkzoom from ej4 is a modern learning management system created learner-first, mobile-first. It is simple, intuitive and mobile so employees have the freedom to learn anywhere, anytime. It lets you easily manage content, track employee use, measure comprehension of material, and create reports quickly and effortlessly. It also includes an award-winning authoring tool. If you purchase our off-the-shelf content, you get Thinkzoom and the support of a dedicated learning consultant for free. Thinkzoom is an easy-to-use, mobile learning platform that allows you to record, manage, track, and share video eLearning content.
A state-of-the-art classroom management solution that provides educators with the tools to facilitate efficient collaborative learning across all devices. Enrich your students learning experience and keep your finger on the classroom pulse. A state-of-the-art CMS that provides educators with the tools to facilitate efficient collaborative learning across all devices.
EduWaven the first educational platform worldwide providing all the required educational solution, LMS, SIS, CC and EMIS under one platform. The platform is delivered by cloud, on-premise, SaaS, and mobile apps for Android and IOS. Integrated learning management and student information system for K-12 and higher education.
AB Tutor allows teachers to manage, monitor, demonstrate, support and collaborate with students; whitelist or blacklist applications, webpages and PC/MAC/Tablet use. Manage, monitor, demonstrate, support, collaborate with students; whitelist or blacklist applications, webpages or PC/Tablet use.
Computer lab management solution with access control and screen sharing capabilities for any type of libraries, classrooms and PC labs. Computer lab management solution with access control and screen sharing capabilities for any type of libraries, classrooms and PC labs.
A versatile software platform to record, track and analyze pupil attainment and progress and it caters for age 3 - 16 years. Suitable for Academies, District and Local Authorities overseeing groups of schools and who require aggregated performance data in real time from schools under their authority. A versatile software platform to record, track and analyse pupil attainment and progress and it caters for age 3 - 16 years.
You can easily transfer and share files with your students, communicate with them through voice and text messages, display any students computer and take control, share any application, broadcast a movie, show the class an exercise created by a student, monitor the students screens, block students devices, blank their screens, manage an instant quiz/survey and grade it and lots more. The teacher can do all this from their computer or tablet. Electronic language lab. Transfer and share files with your users, communicate with them through voice/ text messages, manage exams, and more.
Provides one digital place to capture observations, analyze data, set goals, and share personalized instructional resources. Provides one digital place to capture observations, analyze data, set goals, and share personalized instructional resources.
Teacher Dashboard is a web application for all levels of education from K-12 through to universities and adult learning. Designed by teachers and educationalists, TD integrates with your Microsoft Office 365 tenant and Sharepoint to create a feature rich classroom/learning management tool. Features include: Student OneDrive browsing, Bulk file sharing, Assignment, Continuous feedback, Grading and marking, Multi-school management for districts, Azure Active Directory synchronisation (AAD Sync). An Office 365 web application for all levels of education from K-12 through to universities to automate classroom management.
Cloud based classroom management app which helps teachers deal effectively with their everyday tasks. Cloud based classroom management app which helps teachers deal effectively with their everyday tasks.

Kopersgids voor Software voor klasbeheer

Wat is software voor klasbeheer?

Software voor klasbeheer is een soort software die voornamelijk door onderwijsinstellingen wordt gebruikt voor het opstellen, beoordelen en beheren van curricula en lesplannen. Het vereenvoudigt het leren en het geven van onderwijs door belanghebbenden relevante informatie te verstrekken, zoals gegevens van studenten, curricula en schoolactiviteiten.

 • Leerlingen en ouders hebben toegang tot studentendossiers, cijfers, lesinhoud en schoolkalenders.
 • Ouders en leerkrachten kunnen rechtstreeks via het platform communiceren.
 • Beheerders en afdelingshoofden kunnen nieuws, updates, zorgen over studenten enz. met de faculteit en het personeel communiceren.
 • Beheerders kunnen academische trends, testresultaten en andere grootbeeldgegevens bijhouden.

De voordelen van software voor klasbeheer

Docenten kunnen met een paar klikken opdrachten maken en distribueren die voor studenten overal toegankelijk zijn. Software voor klasbeheer helpt leerkrachten ook om een compliance-cultuur te creëren door de activiteiten en het gedrag van elke leerling in het klaslokaal te volgen.

Enkele andere voordelen zijn:

 • Stimuleert de samenwerking tussen leerkrachten, leerlingen en ouders: software voor klasbeheer biedt een enkel platform om leerkrachten, leerlingen en ouders met elkaar in contact te brengen. Docenten kunnen online opdrachten delen met een groep studenten en hen vragen om mee te werken. Gebruikers kunnen forums creëren met leraren of leerlingen van verschillende klassen, locaties, afdelingen enz. om ideeën uit te wisselen. De software vergroot de transparantie, omdat ouders rechtstreeks met de leerkrachten kunnen communiceren en de academische prestaties van hun leerlingen regelmatig kunnen volgen.
 • Helpt bij het behoud van kennis: door verschillende multimediabronnen aan het lesmateriaal toe te voegen, kunnen leerkrachten digitale inhoud creëren die de lessen aantrekkelijker maakt om de participatie en het kennisbehoud te vergroten.
 • Maakt tijd vrij voor het lesgeven: software voor klasbeheer vermindert de hoeveelheid administratieve taken voor leerkrachten door het automatiseren van activiteiten, zoals archiefbeheer, gegevensorganisatie en het aanmaken van cijferlijsten. Hierdoor kunnen docenten meer tijd besteden aan het lesgeven en de interactie met leerlingen.

Algemene functies van software voor klasbeheer

 • Aanwezigheidsbeheer: het in staat stellen van de faculteit/personeelsleden om presentielijsten aan te maken en de aanwezigheid van leerlingen online bij te houden. Ze kunnen ook de maandelijkse, wekelijkse of dagelijkse aanwezigheid analyseren door het genereren van rapporten.
 • Klassenlijsten: het in staat stellen van docenten om lijsten aan te maken voor het vastleggen van details, zoals de naam van de leerling, cijfer, inschrijvingsniveau en aanwezigheid.
 • Cijferlijsten: het helpen bij het beheren van de cijfers van de leerlingen door het aanbieden van flexibele cijferrubrieken. Docenten kunnen verschillende beoordelingsschalen, prestatiecriteria en aggregatieformules gebruiken om leerlingen te beoordelen.
 • Disciplinebeheer: het volgen en bijwerken van disciplinaire informatie, zoals de houding van een student in de klas, eventueel pestgedrag en het naleven van de kledingvoorschriften.
 • Toetsen/beoordelingen: het opstellen van online testen, toetsen en opdrachten om studenten te beoordelen. Op basis van gedefinieerde regels kan de software realtime feedback geven op elk antwoord en na afloop van de test algemene scores automatisch genereren. Sommige producten kunnen ook individuele leerlingenrapporten genereren die docenten helpen om lessen/methodes aan te passen aan de behoeften van verschillende leerlingen.
 • Cursusbeheer: het opstellen van academisch materiaal, zoals aantekeningen, hand-outs, syllabi en tekstboeken. Docenten kunnen materiaal online plaatsen of e-mailen naar studenten.
 • Rapporten: het maken van rapporten vanaf de grond of door gebruik van aanpasbare sjablonen om relevante informatie, zoals cijfers, aanwezigheid en resultaten te vermelden.

Overwegingen bij de aankoop van software voor klasbeheer

 • Ontwerp voor zowel docenten als leerlingen: de verwachting is dat een oplossing voor klasbeheer tegemoetkomt aan de behoeften van zowel de docenten als de leerlingen. Zoek naar een oplossing met een evenwichtige focus op beide segmenten. Dit kan bijvoorbeeld een systeem zijn met een mobiele app waarmee docenten de inzendingen van opdrachten kunnen volgen en waarmee leerlingen opdrachten kunnen voltooien en inzenden.
 • Duurzaamheid: bij de evaluatie van de opties moeten instellingen software overwegen die in staat is om toekomstige stijgingen van het aantal gebruikers, onderwerpen, inhoudsvolume enz. aan te kunnen. Het vermogen om te integreren met andere veelgebruikte onderwijssoftware is ook belangrijk om een duurzame implementatie te waarborgen. Vraag de leverancier ten slotte naar versieherzieningen, aangezien evoluerende technologische trends een software zonder periodieke updates ondoeltreffend kunnen maken.
 • Gebruikerstraining en ondersteuning: idealiter zou de software voor klasbeheer gemakkelijk te gebruiken moeten zijn en een minimum aan technische kennis vereisen, zowel voor de leerkrachten als voor de leerlingen, om aan de slag te kunnen gaan. Maar vraag de leverancier naar de beschikbaarheid en de omvang van de gebruikerstraining. Aangezien het niet gebruikelijk is voor een onderwijsinstelling om een toegewijd IT-team te hebben, moet ook het niveau en het reactievermogen van de technische ondersteuning worden onderzocht. Het personeel moet zich kunnen richten op het geven van lessen, niet op het vechten met software om fouten te herstellen.
 • Gericht leren door gebruik te maken van kunstmatige intelligentie (AI): momenteel wordt AI gebruikt om hiaten in de kennis van studenten te identificeren door ze te beoordelen op verschillende parameters via online testen en opdrachten. AI verwijst de leerling dan door naar een nieuw onderwerp dat kan helpen deze hiaat te dichten. In de toekomst zullen we misschien zelfs AI-software zien die de gezichtsuitdrukkingen van leerlingen kan lezen om te bepalen of ze zich op hun gemak voelen bij een onderwerp of moeite hebben om het concept te begrijpen.
 • Toenemend gebruik van het internet der dingen (IoT): door gebruik te maken van het IoT kunnen draagbare apparaten worden verbonden met software voor klasbeheer om de aanwezigheidsregistratie te automatiseren. Dit kan ook helpen bij het bijhouden van het gedrag van leerlingen tijdens een sessie, en het kan docenten in staat stellen om meldingen te sturen naar het mobiele apparaat van een leerling als er ongewenst gedrag wordt gedetecteerd.